କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ, ଦି ଟଲ୍ ମ୍ୟାନ

ଓଡିଶା ର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଜନନେତା ବିଜୁ ପଟନାୟକ, ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ରୂପେ ଇତିହାସ ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାଦ୍ଦୀ ଧରି ସେ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିକୁ ଚଳ ଚ­ଲ କରି ଝଡର ଇଗଲ ଭଳି ରାଜନୀତି ଆକାଶରେ ଘୁରି ବୁଲିଥେôଲ

Read more